Bliv esport træner


Ballerup Esport tilbyder undervisning i en lang række forskellige computerspil. Vi har hele tiden brug for ambitiøse trænere til at sikre at vores mange børn og unge får gode udviklingsmuligheder. Vi har medlemmer fra 5 år og op, så du kan starte som hovedtræner allerede fra de er fyldt 15 år, og hjælpetræner fra du er fyldt13 år.


Vi er altid nysgerrige efter trænere til forskellige spil, men aktuelt er der et stort behov for Fortnite og Counter-Strike trænere.


Som træner hos Ballerup Esport vil du løbende referere til klubbens ledelse, træneransvarlige og sportschef, som vil give dig sparring i tilknytning til din sæsonplanlægning og de ugentlige træninger og kampe.


Kontakt os så tager vi en snak om:

 • Hvilket spil skal du træne?
 • Hvor mange hold tænker du, du ville træne?
 • Som udgangspunkt træner hvert hold én gang ugentligt. Er dette ok med dig, eller ønsker du det anderledes?
 • Hvor mange timer tænker du et træningspas skal vare?
 • Hvilken/hvilke dag/dage ønsker du at træne?
 • I hvilket tidsrum ønsker du at træne?
 • Hvor mange udøvere kan der være på dit/dine hold?
 • Hvornår kan du starte?


Forventninger til dig som træner:

 • Du forventes at have en plan for hver enkelt træning, så du er skarp på hvad udøverne skal lære, som de ikke kunne i forvejen, eller som de skal udvikle yderligere erfaring inden for. Det er lærerigt at udøverne kender målet med dagens træning, og at du undervejs og efter træning lader udøverne reflektere over hvad de har lært, og hvad de vil arbejde videre med indtil næste gang. Sørg for at holde en rød tråd i træningselementerne igennem hele sæsonen. Vi skal nok hjælpe og støtte så meget du har brug for. Har du ikke allerede erfaring som træner går du føl, så du kan lære lidt om hvordan andre trænere løser opgaven.
 • Alle coaches i Ballerup Esport skal have en esport-coachuddannelse. Denne udgift dækker Ballerup Esport. 
 • Du har stor fleksibilitet i forhold til hvilke dage, tider, og i hvilket omfang du ønsker at træne. Dette aftales normalt ved sæsonstart.
 • Det kan forekomme at der knyttes en hjælpecoach på dig, som har lyst til at lære lidt om hvordan det er at være coach. Hvis du træder til som hjælpetræner, finder vi en hovedtræner som kan inddrage dig i træningen, og lære dig op.
 • Du får en aftale som frivillig leder og honoreres efter retningslinjerne for skattefri godtgørelse for frivillige i foreninger.
 • I tilfælde af at du må trække dig som coach, eller ændre visse vilkår, fx dage/tider osv., ønsker vi at du meddeler os dette så hurtigt du kender til dette, så vi kan planlægge herefter.
 • Aftalen er gældende indtil vi aftaler noget andet, og kan opsiges såfremt en af parterne ønsker dette.
 • Holdtræning indebærer typisk 1 træning pr. hold om ugen, plus deltagelse i diverse turneringer og kampe.
 • Antallet af udøvere på et hold, afhænger af spiltype og aldersgruppe/niveau. Du kan i nogen grad selv være med til at præge hvor mange udøvere du kan rumme i dine træninger.
 • Undervisning sker fysisk i vores lokaler eller online. Dette aftales ved sæsonstart. I den situation, hvor det ikke er muligt at coache ud fra vores fysiske rammer, konverteres træninger til online-træninger.

 

 • Ballerup Esport har regler om god opførsel og den gode tone, som vi forventer du efterlever som rollemodel for de udøvere du er træner for.
 • Som coach i Ballerup Esport modtager du trænertøj som du skal have på under dine træninger, turneringer m.m. Vi ønsker at du bærer dette i de situationer hvor du repræsenterer Ballerup Esport.
 • I forbindelse med din rolle som coach vil du få tildelt nøgle/adgangskode til vores lokaler. Du er personligt ansvarlig for eventuelle nøgler/koder du har fået udleveret. Disse må under ingen omstændigheder deles med andre.
 • Som coach er det også din opgave at tjekke lokalet, hvis du er den første til at lukke op. Ser alt ud som det skal være, og såfremt dette ikke er tilfældet, skal du kontakte enten sportschefen eller foreningens formand med det samme. Du har ligeledes ansvaret for at alt er låst forsvarligt når du forlader lokalet, og at alarmen er sat til. Vi skal nok hjælpe dig med hvordan det hele fungerer.

 

 • Deltagelse og rejseomkostninger i turneringer dækkes som udgangspunkt af Ballerup Esport. Denne type deltagelse er at betragte som en del af dit almindelige virke som coach i klubben. Du er selv medbestemmende i forhold til hvor mange turneringer dine hold deltager i, og hvor dine hold deltager. Dette afstemmes med Ballerup Esports træneransvarlige og/eller sportschef.
 • Alle folkeoplysende foreninger og foreninger, som laver frivilligt socialt arbejde, er lovmæssigt forpligtet til at indhente børneattester på frivillige og ansatte, som er i direkte kontakt med børn under 15 år. Du skal give din accept til dette via en godkendelse af et brev du vil modtage i din e-Boks.