Sådan foregår det

Om træning


Hvad er esport-træning?
Esport-træning er kort fortalt træning i computerspil, med henblik på dygtiggørelse på konkurrenceniveau. Ligesom man kender det fra øvrige sportsgrene, træner man i løbet af ugen og spiller kampe henover sæsonen og ved deltagelse i turneringer. Man træner som udgangspunkt en gang ugentligt, og i et specifikt computerspil (undtaget børneesport for børn mellem 6-10 år giver dog mulighed for at spille forskellige spil).
Det kan forventes at der periodevis gives "hjemmarbejde" man så vidt muligt skal holde fokus på frem mod næste træning.


Hvordan er aldersfordelingen?

Vores børne-esportshold er for børn fra ca. 6-10 år. Vores ungdoms-esportshold består af udøvere fra ca. 10-18 år. Vores seniorhold er for voksne over 18 år. Gennemsnittet i Ballerup Esport ungdoms-hold er typisk omkring de 11-14 år for spil som fx Fortnite og CS:GO. For LOL er aldergruppen nogett ældre. Der trænes i grupper der varierer afhængigt af spil og aldersgruppe. 


Skal man selv medbringe eget udstyr?

Vi har alt det udstyr dit barn har brug for, for at kunne træne i din esports-træning. Dog er det ok hvis I medbringer egen mus og head set, da nogen af vores medlemmer trives bedst med at spille med dette. Det er fx muligt at slutte sin controller til vores computere, hvis man foretrækker dette.


Skal vi selv oprette en spilkonto/profil eller er det noget klubben klarer?

Udøverne skal selv have egen profil/konto uanset hvilket spil disse spiller. Til esport-træning logger man på med sin egen konto. Da de fleste spil anmoder om at man bekræfter via email, skal man sikre man har adgang til dette også. 


Hvilket software bruger I til kommunikation under træning og kampe?

Vi kommnuikerer under træning og kampe via et software der hedder Discord (discordapp.com). Dette er gratis at downloade, og vi bruger det som kommunikationsmedie i tilknytning til træning og kampe, samt som et socialt medie, hvis man uden for træning gerne vil skrive eller spille med nogen fra klubben. Discord bruges også fra tid til anden af trænerne, hvis de fx ønsker at give beskeder, hjemmeopgaver osv. Hvis ikke I allerede har oprettet en Discord-konto, vil dette være noget som udøveren får oprettet ved en af de førstekommende træninger. Link til Ballerup Esports Discord-server finder du her.


Mit barn forestrækker en PlayStation controller. Kan man spille med en sådan?

Det kan godt lade sig gøre at slutte denne til computeren. I skal dog selv medbringe denne og en tilhørende ledning.


Hvor foregår træning og turneringskampe?

Det hele foregår i vores lokaler på Egebjergvang 231, 2750 i Ballerup. Træningstiderne fremgår at oversigten for "Hold og træningstider", og kampene annonceres løbende fra kamprunde til kamprunde.


Kan man træne online?

Vi har ikke umiddelbart et tilbud om online-træning. Vi er ikke nødvendigvis afvisende over for ideen, vi oplever dog at den fysiske tilstedeværelse at meget værdifuld og gør det langt lettere for vores trænere at give differentieret undervisning.


Afholder I LAN-events?

Ja, vi deltager i udvalgte LAN-events og melder løbende ud om hygge-LAN's i vores egne lokaler, og om mulighed for deltagelse i større LAN-events rundt om i Danmark. Herudover afvikler vi selv turneringer henover over sæsonen, både online og ved fysiske samlinger.

Om medlemskab


Kan man få en prøvetræning eller overvære hvordan det foregår inden man bliver medlem?

I er velkommen til at kigge forbi og se eller prøve hvordan det foregår. Helst efter aftale, da det ofte går rigtigt stærkt med at få nye tilmeldinger, og visse hold i perioder er lukket for optag. Af samme grund kan vi ikke holde en plads mens I overvejer om esport er noget for jer. 


Er der ledige pladser på alle hold?

Vi har ikke nødvendigvis ledige pladser på alle hold. Vi forsøger at holde vores hjemmeside opdateret, og noterer i hold/trænings-oversigten såfremt der er hold som ikke har flere ledige pladser. I så fald kan man blive optaget på en venteliste. Man er altid velkommen til at kontakte os, for information om aktuelle hold med venteslite. Bemærk at man, når man ansøger, modtager svar om at man er på venteliste... På de hold hvor der er ledige pladser, vil man inden for kort tid modtage en bekræftelse på medlemskab og optagelse på holdet.


Kan man som medlem træne på flere hold?

Som medlem er man tilknyttet ét specifikt hold på en specifik dag i ugen. Hvis man ønsker at være tilknyttet mere end ét hold, og dermed træne mere, skal man betale medlemskab for hvert af de hold man er tilknyttet.


Hvad betaler man, hvis man tilmelder sig midt i en opkrævningsperiode?

Vi opkræver to gange årligt (1/2 og 1/8). Tilmelder man sig inde i en opkrævningsperiode, opkræves man forholdsmæssigt for det antal måneder som er tilbage, frem mod førstkommende opkrævningsperiode.


Hvordan betaler man for medlemskab?
Alt vedrørende opkrævning af medlemskab og medlemsstyring sker igennem vores samarbejdspartner Holdsport (holdsport.dk). Det er derfor vigtigt at I løbende sikrer jer at oplysningerne der står i holdssport er retvisenende. Vi kommunikerer, efter behov, både via mail og sms.


Jeg vil gerne være medlem, man kan ikke se I tilbyder det spil jeg interesserer mig for.

Vi vil rigtigt gerne tilbyde så bred en vifte af spil som muligt. Det forusætter at der er et passende antal udøvere, og at vi kan finde en kvalificeret træner. Hvis du har interesse i at gå til esport inden for et spil du ikke ser i vores træningsoversigt, så kontakt os gerne. Så kan vi snakke nærmere om hvilke muligheder der kunne være.


Kan man komme i Ballerupe Esports lokaler selvom man ikke er medlem?

Nej. Ballerup Esport er kun åbent for medlemmer. Vi har ikke åbningstider som fx en internet-café.


Hvad kan man forvente hvis man bliver medlem?

Som medlem vil man kunne forvente at vi træner for at bliver bedre, samtidig med at vi værner om det sociale fællesskab det er at være sammen om esport. Vi arbejder for at skabe et godt træningesmiljø og har arbejder med udøvernes tekniske, taktiske, fysiske, sociale og mentale udvikling. Vi supplerer træning med kampe, turneringsdeltagelse, LAN-events, hyggearrangementerOm regler


Er det nogle særlige regler man bør kende til?
Ja, vi har nogle regler der beskriver hvordan vi opfører os i forhold til andre og i forhold til vores udstyr. Som en del af Ballerup Esport repræsenterer du en af Danmarks største esportsforeninger, og vi vil gerne som klub, at vores medlemmer og omverdenen iøvrigt forbinder os med noget positivt. Du kan læse mere om vores regler her, eller via plakaterne herunder.

Klik for større billede: 

Ovenstående fremgår også af plakater der hænger i esportslokalerne.


Er der regler for hvilke spil de forskellige aldersgrupper må spille?

Der kan være stor forskel på hvor meget og hvilke spil forældre giver deres børn lov til at spille. I Ballerup Esport skal man selv have sin egen spilkonto/adgang til det spil man vil spille, og til træning skal man til træning holde sig til at spille det spil som der trænes i. 
For børne-esport (for børn under ca. 10 år) gælder at de kan spille forskellige spil. Her tillader vi alle spil som er kategoriseret op til og med PEGI12. Medierådet har udgivet en forældreguide der indeholder nyttige information og gode råd til forældre til børn og unge der spiller computerspil. Hent det her.