Talentudvikling

 

I Ballerup Esport har vi en ganske strategisk tilgang tiltalentudvikling. For os handler det om at skabe det rette miljø og se talentbegrebet bredt i hele organisationen, både i relation til udøvere, trænere og ledere.


Vi har udarbejdet en talentudviklingsmodel, som angiver retning for vores talentudvikling, og som rummer både de specifikke esports-kompetencer, talentets kompetencer og hvordan disse understøttes af organisationens kompetencer.


For os i Ballerup Esport er vores talentudviklingsmodel og et godt redskab i dagligdagen, i de fokuspunkter vi har for udviklingen af såvel talenter, organisationen og selve esporten.