PANDATTACK

Værd at vide

 

Hvad er esport?

Ballerup Esport er en forening stiftet med det formål at skabe trygge og udviklende rammer for dygtiggørelse af udøvere inden for esport. Esport er kort fortalt computerspil med henblik på dygtiggørelse og turneringsdeltagelse. Ligesom man kender det fra øvrige sportsgrene, træner man i løbet af ugen og spiller kampe i udvalgte weekender (såfremt man ønsker dette).


5 ting du skal vide om medlemskab af Ballerup Esport?

1) Jo først og fremmest er det godt at man kender vores regler.

2) Vi har alt det udstyr dit barn har brug for, for at kunne træne i din esports-træning. Dog er det ok hvis I medbringer egen mus og head set. Vi har lånesæt til rådighed, men flere af vores medlemmer har det bedst med at spille med fx den mus de kender rigtigt godt.

3) Vi forventer at dit barn har sin egen profil/konto uanset hvilket spil barnet spiller. Til esport-træning logger barnet på med sin egen account.

4) Vores trænere og medlemmer kommunikerer via et software der hedder Discord (discordapp.com). Dette er gratis at downloade, og vi bruger det under træning når vi kommunikerer i kampe, samt som besked-forum, hvis man uden for træning gerne vil spille med nogen fra klubben (hjemmefra), eller hvis trænerne fx ønsker at give beskeder, lektier osv. Når dit barn møder op første gang får denne adgang til Ballerup Esports Discord-server.

5) Alt vedrørende opkrævning af medlemskab og medlemsstyring sker igennem vores samarbejdspartner Holdsport (holdsport.dk). Det er derfor vigtigt at I løbende sikrer jer at oplysningerne der står i holdsport er retvisende. 


Kan man få en prøvetræning?

Som nyt medlem på et esports-hold ved vi godt det kan være svært at vide hvordan tingene foregår. I er velkommen til at kigge forbi og se eller prøve hvordan det foregår. Helst efter aftale, da det ofte går rigtigt stærkt med at få nye tilmeldinger, og visse hold i perioder er lukket for optag af flere udøvere. I er altid velkomne til at komme forbi for blot at overvære en træning.


Hvor foregår træning og turneringskampe?

Det hele foregår i vores lokaler på Egebjergvang 231, 2750 i Ballerup. Træningstiderne fremgår at oversigten for "Hold og træningstider", og kampene annonceres løbende fra kamprunde til kamprunde.


Hvordan foregår træning?

Der træner i grupper af op til 17 personer - afhængigt af hvilket spil der trænes i. Træning er mellem 1 1/2 - 3 timers varighed afhængigt at aldergruppe og spil, typisk en dag om ugen, og der gives i visse tilfælde "lektier" for, som vi gerne ser bliver prioriteret frem mod næste træning.


Hvordan er aldersfordelingen?

Vores børne-esports hold er forbeholdt børn fra ca. 5 - 10 år. Her er tale om mere frie rammer i forhold til spil og træning, omend der også arbejdes på specifikke esports-elementer.

Vores ungdoms-hold består af udøvere på forskellige alderstrin (ca. fra 10-18 år). Gennemsnittet i Ballerup Esport ungdoms-hold er typisk omkring de 10-15 år for spil som fx Fortnite og CS:GO. For LOL er aldergruppen lidt ældre.

Vores seniorhold er typisk over 18 år, med plads til alle niveauer. Pt. har vi kun CS:GO som tilbud til seniorer, men opretter gerne hold inden for andre spil hvis det skulle have interesse.


Hvad med LAN-events?

Ja, vi deltager i udvalgte LAN-events og melder løbende ud om hygge-LAN's i vores egne lokaler, og om mulighed for deltagelse i større LAN-events rundt om i Danmark.


Kan man komme i Ballerupe Esports lokaler selvom man ikke er medlem?

Nej. Ballerup Esport er kun åbent for medlemmer. Vi har ikke åbningstider som fx en internet-café.


Hvad kan man forvente hvis man bliver medlem?

Vi værner om det fællesskab det er at være sammen om esport, og fokuserer på at skabe et godt træningesmiljø. Det vores ambition at være blandt Danmarks førende talentudviklingsprogrammer inden for esport, og vi arbejder ud fra en talentmodel, som vi har valgt skal ligge til grund for vores indsatser, herunder et fokus på esportens teknike, taktike, fysike, mentale og ikke mindst sociale aspekter. Vi gør meget ud af, at det fællesskab som man er en del af i Ballerup Esport, opbygger hensigtsmæssige vaner hos den enkelte, i forhold til fx hvordan man kommunikerer, hvordan man træner og bliver bedre, hvordan man forbereder sig - både psyisk og fysisk, herunder hvordan man ernærer sig osv. 


Hvordan forholder Ballerup Esport sig til computerspillenes aldersgrænser?

Medlemmer skal være forsynet med egen konto til at logge på det/de spil der spilles. På denne måde tænker vi at eventuelle børn og forældre har forholdt sig til computerspillenes indhold. Som en hjælp kan vi henvise til at Medierådet har udgivet en forældreguide der indeholder nyttige information og gode råd til forældre til børn og unge der spiller computerspil. Hent det her.Vi, i Ballerup Esport, tror på at esport kan skabe en værdifuldt fællesskab og at man igennem esports-foreninger kan hjælpe børn og unge med gode

digitale vaner, og et liv i balance både fysisk og psykisk.


Vi glæder os til at se dig/jer.

Velkommen til Ballerup Esport

Ballerup Esport støtter op om det etiske kodeks i esport