Bestyrelsesreferater

Ordinær generalforsamling d. 4/10-2019


Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Forslag til handlingsplan og budget
6. Valg af bestyrelse og suppleant
7. Valg af revisor
8. Evt.


Referat:

Ad 1) Thomas Silfen blev valgt som dirigent og kunne melde at generalforsamlingen var varslet rettidigt og at de fremmødte var stemmeberettiget.
Ad 2) Formandens beretning beskrev en forening i rivende udvikling, som på knap 6 måneder er vokset til godt 100 medlemmer. Fremtiden byder på endnu flere oplevelser og arrangementer – der er et årshjul på vej, og måske et nyt navn hvis generalforsamlingen godkender forslaget om at foreningen skifter navn til Ballerup Esport. Efterfølgende blev forskellige emner vendt og beretningen godkendt.
Ad 3) Økonomien i foreningen er sund og regnskabet blive godkendt.
Ad 4) Forslag om navneskift for foreningen blev godkendt, og foreningen hedder pr. 4/10-10 Ballerup Esport. Forslag om mere fleksibel afvikling af generalforsamling blev godkendt, så nu kan denne afvikles i enten september eller oktober.
Ad 5) Budget blev godkendt.
Ad 6) Thomas Silfen blev valgt som formand. Jesper Vodstrup blev valgt som næstformand. Irene Holmslykke blev valg som kasserer. Jacob Pontoppidan og Allan Profft blev valgt som menige medlemmer. Line Vallebo blev valgt som suppleant.
Ad 7) Revisor blev Kim Mikkelsen.
Ad 8) Løs debat om klubbens spændende fremtid blev drøftet. Mere information følger over for både medlemmer og relevant dagspresse.


Takker alle for fremmødet.

MEDIERÅDET FOR BØRN OG UNGE